N!Auto Virtual Meeting 20.12.2022 podsumowanie

N!Auto Virtual Meeting 20.12.2022 podsumowanie
27.12.2022
  • Podsumowaliśmy mijający rok – w Polsce jest już ponad 200 oszyldowanych warsztatów NexusAuto. Bardzo Państwu dziękujemy za zaufanie.
  • Aktualne promocje https://nexusautopolska.pl/promocje;
  • Uczestnicy spotkania otrzymali bezpośrednio wyniki omawianego sondażu dotyczącego obecnej sytuacji i prognoz dla warsztatów niezależnych;
  • Kontrola warsztatu przez zakład wodociągów- jak przebiega i na co się trzeba przygotować.
  • Dziękujemy też za arcyciekawą dyskusję o źródłach energii w warsztatach, opłatach i wynikających z tego stawkach za roboczogodzinę;
  • Kolejne takie spotkanie zaplanowaliśmy na 25 stycznia 2023.